page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Z perspektywy symbiotycznej: O koncepcji Bogdana Wojciszke i Wieslawa Baryły 
dotyczącej procesów społecznego spostrzegania 

Kinga Piber Dąbrowska
Szkoła Wyższa, Psychologii Społecznej, Warszawa
Grzegorz Sędek
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie
W naszym komentarzu koncentrujemy się na trzech aspektach proponowanej koncepcji rozróżnienia perspektywy sprawcy oraz biorcy w procesach percepcji społecznej. Po pierwsze, akcentujemy, że relacja między sprawcą a biorcą może mieć czasami raczej pośredni niż bezpośredni charakter. Po drugie, wskazujemy na ważność rozróżnienia na procesy intencjonalne i automatyczne zwłaszcza w przypadku perspektywy sprawcy. Po trzecie, sugerujemy, że współczesne rozwinięcia teoretyczne klasycznego rozróżnienia na aktora i obserwatora w procesach spostrzegania społecznego mogą być wystarczające dla wyjaśnienia przedstawionych wyników. Stąd też wprowadzanie dodatkowego rozróżnienia na sprawcę i biorcę może być trochę mylące.

Słowa kluczowe: relacje pośrednie i bezpośrednie, procesy intencjonalne i automatyczne, rozróżnienie aktor - obserwator

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej