page top

Numer 4/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

W sprawie nomotetycznych aspiracji psychologii społecznej

Maciej Dymkowski


Streszczenie
Chociaż eksperymentalna psychologia społeczna zasadniczo odrzuca idiografizm, jej nomotetyzm tylko niekiedy bywa podobny do dominującego w tradycjach naturalistycznych, co zostało w artykule zilustrowane na przykładach wybranych teorii. Różnią się one od swoich odpowiedników w naukach przyrodniczych, ponieważ opisują instrumenty funkcjonowania psychologicznego człowieka, które nie występują uniwersalnie lub pojawiają się w różnych kontekstach kulturowych i/lub historycznych z odmienną częstością, pełnią tam różne funkcje, a nawet czasami znaczą co innego.

Słowa kluczowe: naturalizm, nauki nomotetyczne, powszechniki psychologiczne, teorie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej