page top

Numer 4/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Konflikt między pracą i rodziną a wypalenie zawodowe: 
Pośrednicząca rola zasobów osobowych

Łukasz Baka

Streszczenie
Celem badań było określenie zależności pomiędzy konfliktami praca - rodzina i rodzina - praca, a wypaleniem zawodowym, jak również ustalenie czy i w jaki sposób zasoby osobowe, tj. specyficzne i ogólne przekonania o własnej skuteczności mediują tą zależność. W badaniu wzięło udział 291 nauczycieli. Zgodnie z przewidywaniami modelu wymagania w pracy - zasoby (Demerouti i in., 2001), wysoki poziom konfliktów praca - rodzina i rodzina - praca był związany z wysokim poziomem wypalenia zawodowego. Okazało się też, że zarówno ogólne, jak i specyficzne (dotyczące obowiązków w pracy nauczyciela) przekonania o własnej skuteczności mediują związek pomiędzy konfliktem rodzina - praca i wypaleniem zawodowym, ale nie pomiędzy konfliktem praca - rodzina i wypaleniem zawodowym. Uzyskane wyniki są częściowo zgodne z założeniami modelu wymagania w pracy - zasoby i sugerują jego rozwinięcie.

Słowa kluczowe: konflikt praca – rodzina, wypalenie zawodowe, poczucie skuteczności, efekt mediacyjny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej