page top

Numer 4/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wsteczne kształtowanie pamięci oceny programu wyborczego polityka. 
Przyczynowa struktura pamięci wizerunku kandydatów. 

Andrzej Falkowski, Małgorzata Michalak


Streszczenie
Wyniki badań nad oddziaływaniem opinii politycznej przeprowadzone w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci wskazują na możliwość zniekształcenia zapisanej w pamięci dotychczasowej wiedzy nabytej w bezpośrednim doświadczeniu określonych zdarzeń lub pośrednio, poprzez ich werbalny opis, pod wpływem później przeczytanej opinii. Osoby badane (N = 230) w eksperymencie wstecznego kształtowania pamięci oceniały polityków, a następnie, po upływie tygodnia i przeczytaniu opinii pozytywnej lub negatywnej na temat ocenionego kandydata, przypominały swoje wcześniejsze oceny. Wyniki eksperymentów wykazały, że przypominane informacje, mogą być związane z wiedzą, której pamięć została zniekształcona później odbieraną informacją. Pokazano ponadto, że program polityka, a nie jego cechy osobowe, jest głównym elementem oceny jego wizerunku, co dobrze wpisuje się w ekonomiczne podejście do zachowań wyborczych. Zapamiętane informacje mogą być skutecznie zmieniane w pamięci wyborcy w taki sposób, że nie zdaje on sobie sprawy z tych zmian. Konstruowanie rzeczywistości politycznej według kształtowania wstecznego umożliwia wykreowanie fałszywego wizerunku polityka zapisanego w pamięci wyborcy jako jego własna wiedza o nim.

Słowa kluczowe: Wizerunek polityka, wsteczne kształtowanie pamięci, opinia prasowa

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej