page top

Numer 4/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wdzięczność a szczęśliwe życie 

Eufrozyna Gruszecka

Streszczenie
Celem badania była eksploracja zależności pomiędzy wdzięcznością a dobrostanem psychicznym, w takich jego aspektach, które sprzyjają afirmacji życia. Uczestnicy badań (N=83), podzieleni losowo na trzy grupy, wypełniali albo Skale dobrostanu psychicznego, albo Skalę zaufania do ludzi, albo skalę Więzi społecznych. Następnie wszyscy opisywali najważniejsze w ich życiu doświadczenie wdzięczności oraz dokonywali życiowego bilansu doświadczeń dobra i wdzięczności w wymianie społecznej. Wyniki ujawniły przewidywane pozytywne zależności pomiędzy skłonnością do doświadczania wdzięczności i do okazywania tego uczucia, a zadowoleniem z życia przeszłego, życia w ogólności, jakością więzi społecznych i zaufaniem do ludzi. Nie odnotowano związku wdzięczności z zadowoleniem z życia bieżącego, oczekiwanego w przyszłości i z satysfakcjami cząstkowymi. Prawdopodobną przyczyną braku pełnej spójności odnotowanych wyników jest odmienny status psychologiczny zastosowanych miar dobrostanu. Badania innych autorów przekonują (por. Schwarz i Strack,1999), że sądy o teraźniejszości i przyszłości mają charakter „chwilowych” ocen formułowanych na poczekaniu i są podatne na kontekst. Natomiast oceny życia przeszłego i życia w ogólności mają bardziej ugruntowany i trwały charakter.

Słowa kluczowe: wdzięczność, zadowolenie z życia, więzi społeczne, zaufanie do ludzi

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej