page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Pomiar zjawiska infrahumanizacji "obcych" poprzez 
atrybucję słów typowo ludzkich i typowo zwierzęcych.

Tomasz Baran


Streszczenie
W prezentowanych badaniach przeprowadziłem adaptację pomiaru zjawiska infrahumanizacji "obcych" poprzez atrybucję słów typowych dla zwierząt i typowych dla ludzi zaproponowanego przez Viki (Viki, Winchester, Titshall, Chisango, Pina i Russel 2006). W pierwszym eksperymencie Polscy badani przypisywali istotnie mniej słów typowo ludzkich i więcej typowo zwierzęcych mieszkańcom Azji oraz Afryki niż Europejczykom. W drugim eksperymencie Polacy przypisywali mniej słów typowo ludzkich i więcej słów typowo zwierzęcych Cyganom oraz zwierzętom. Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę infrahumanizacji "obcych" Leyensa (Leyens, Paladino, Rodriguez-Torres, Vaes, Demoulin, Rodriguez-Perez, & Gaunt, 2000; Leyens, 2009). Ponadto wyniki eksperymentu drugiego wskazują na brak zależności pomiędzy efektem infrahumanizacji "obcych" oraz efektem faworyzowania "swoich".

Słowa kluczowe: infrahumanizacja , dehumanizacja, relacje międzygrupowe, faworyzowanie "swoich", derogowanie "obcych"

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej