page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Efekt rozgrzania poznawczego a podatność na dezinformację

Malwina Szpitalak
Romuald Polczyk


Streszczenie
Efekt dezinformacji jest zjawiskiem polegającym na włączaniu przez świadka pewnego zdarzenia do relacji o nim elementów niezgodnych z jego przebiegiem, pochodzących z innych źródeł niż samo zdarzenie. W typowej procedurze badani oglądają film, następnie czytają tekst, który w grupie eksperymentalnej zawiera szczegóły niezgodne z filmem, a następnie wykonują test pamięci materiału oryginalnego. Badani z grupy eksperymentalnej zwykle wykonują test pamięci filmu gorzej. Celem niniejszego badania była próba sprawdzenia, jak - wprowadzone bezpośrednio przed manipulacją dezinformacją - przeciążenie poznawcze, skutkujące rozgrzaniem poznawczym modyfikuje podatność na efekt dezinformacji. Stwierdzono, że rozgrzanie poznawcze powoduje wzrost odporności na efekt dezinformacji. Dowiedziono także, zgodnie z oczekiwaniami, iż rozgrzanie poznawcze polepsza odpamiętywanie materiału niedezinformowanego.

Słowa kluczowe: dezinformacja - pamięć - rozgrzanie poznawcze - przeciążenie poznawcze - zeznania świadków - podatność na sugestie - efekt dezinformacji

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej