page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Pokolenie 'ani-ani':
o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie

Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondón

Streszczenie
W dniu 12 sierpnia 2010, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2010-2011 "Międzynarodowym Rokiem Młodzieży". Z tej okazji, Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, w przesłaniu inauguracyjnym zwrócił się z apelem, aby inwestować w młodych ludzi i dać im możliwość czynnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, upatrując w takim podejściu szansę na odnowę ludzkości. Z uwagi na to, że młodzież, niezależnie od kraju pochodzenia, zmaga się z negatywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego, priorytetem jest skupienie się na dwóch głównych problemach, których młodzi ludzie doświadczają: trudnościach z dostępem do edukacji i braku pracy. Artykuł ma na celu przedstawienie sytuacji młodzieży, która ani się nie uczy, ani nie pracuje, ani nie uczestniczy w kursach dokształcających. W tym celu jest wyjaśnione pojęcie generacji NEET, zarysowanie tego zjawiska w świecie i wyjaśnienie jego przyczyn.

Słowa kluczowe: pokolenie 'ani-ani', generation NEET, generación 'ni-ni', generazione 'né-né'

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej