page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kiedy mieć dziecko? 
Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Monika Mynarska

Streszczenie
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat opóźniania rodzicielstwa w Polsce po 1990 roku. W literaturze socjologicznej, demograficznej i ekonomicznej zostało wymienionych wiele czynników, potencjalnie odpowiedzialnych za ten proces. Jednak nadal brakuje nam wiedzy na temat znaczenia tych czynników i ich roli w indywidualnym procesie podejmowania decyzji o momencie urodzenia dziecka. W prezentowanych badaniach podjęta została próba wypełnienia tej luki poprzez analizę jakościową 48 wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych w Warszawie, w latach 2004-2005. W prezentowanych wynikach, aspekty materialne, silnie związane z pracą zawodową, jawią się jako kluczowe czynniki odpowiedzialne za opóźnianie rodzicielstwa. Według respondentów, nie są to jednak czynniki, które mogłyby prowadzić do bezdzietności. Wiek kobiety wyznacza granicę odkładania w czasie decyzji o rodzicielstwie oraz jest ważnym moderatorem, wpływającym na ocenę pozostałych czynników.

Słowa kluczowe: decyzje prokreacyjne, opóźnianie rodzicielstwa, badania jakościowe, Teoria Planowanego Zachowania

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej