page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby w różnym wieku

Arkadiusz Białek

Streszczenie
Przedmiotem analizy są relacje między dwoma postaciami zdolności do podejmowania cudzej perspektywy epistemicznej - podejmowaniem perspektywy wizualnej i podejmowaniem perspektywy społeczno-poznawczej. W literaturze przedmiotu postuluje się bądź odrębność tych dwóch zdolności (tylko druga wymaga metareprezentowania), bądź brak różnić między rozpoznawaniem, co inna osoba widzi i co wie. Rozbieżności dotyczą także zmian w poziomie tej zdolności towarzyszących rozwojowi człowieka (wzrost lub spadek wyników w testach "teorii umysłu" osób w podeszłym wieku). W przeprowadzonych badaniach z udziałem osób z trzech grup wiekowych (średni wiek 16,48, 47,04 i 68,82 lat) użyto testu "teorii umysłu" (Brüne, 2003) oraz stworzonego testu Podejmowania Perspektywy Wizualnej (PPW). Zgromadzone wyniki ukazały: (1) zadowalające charakterystyki psychometryczne testu PPW, (2) dodatni związek między wynikami w testach obu zdolności, (3) towarzyszący wiekowi spadek wyników w testach obu postaci podejmowania perspektywy epistemicznej.

Słowa kluczowe: perspektywa, podejmowanie cudzej perspektywy, poznanie społeczne, "teoria umysłu"

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej