page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kontrakt psychologiczny w organizacji - 
Kwestionariusz Kontraktu Psychologicznego.

Krystyna Adamska

Streszczenie
Kontrakt psychologiczny w organizacji odnosi się do relacji pracowniczych. Składają się na niego wzajemne zobowiązania i oczekiwania pracodawcy i pracownika. Stan kontraktu psychologicznego wpływa na warunki współdziałania . Specyficzne oczekiwania każdej ze stron kontraktu wykraczają poza ramy formalno-prawnych uzgodnień. Właściwości kontraktu psychologicznego, do których należą jego dynamiczna natura, organizacja jednostkowej wiedzy o relacjach pracowniczych w postaci schematu poznawczego i niekompletność, wynikająca z poznawczych ograniczeń , stanowią o jego regulacyjnej roli w zachowaniach organizacyjnych. Decydują także o otwartości na zmiany zachodzące w organizacji. Ze względu na treść oczekiwań można wyróżnić trzy rodzaje kontraktu psychologicznego: zbalansowany, relacyjny oraz transakcyjny. Zamieszczone w artykule wyniki badań, mające na celu określenie własności psychometrycznych oryginalnej wersji kwestionariusza kontraktu psychologicznego Denis Rousseau (PCI), wskazują na możliwość zastosowania zmodyfikowanej wersji tego narzędzia w warunkach polskich organizacji. Stwarza to możliwość nie tylko teoretycznego, ale i praktycznego zastosowania koncepcji kontraktu psychologicznego w diagnozie i zmianie relacji pracowniczych.

Słowa kluczowe: kontrakt psychologiczny, kontrakt relacyjny, kontrakt zbalansowany, kontrakt transakcyjny, schemat poznawczy, zmiana

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej