page top

Numer 2/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru

Katarzyna Grunt-Mejer, Jacek Grunt-Mejer


Streszczenie
Agresja drogowa jest częstym i poważnym zjawiskiem we wszystkich krajach rozwiniętych. Pomimo to w Polsce temat ten jest wyjątkowo rzadko podejmowany. Niniejszy artykuł ma na celu zainspirowanie badaczy psychologii społecznej do wypełnienia istniejącej luki, poprzez przybliżenie stanu dotychczasowej wiedzy na temat agresji drogowej: wyników badań, podejść teoretycznych oraz definicji terminów związanych z tym zjawiskiem. Wskazane przez autorów nowe obszary badawcze w temacie agresji drogowej zachęcają do badań o istotnych implikacjach dla wiedzy dotyczącej tego zjawiska oraz możliwości prewencyjnych.

Słowa kluczowe: agresja drogowa, furia drogowa

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej