page top

Numer 2/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza

Magdalena Żemojtel-Piotrowska,
Tomasz Baran,
Jarosław Piotrowski


Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki badania zrealizowanego na ogólnopolskiej próbie internautów (N=1900) dotyczącego związku postaw roszczeniowych z wartościami w ujęciu Shaloma Schwartza. Uwzględniono trzy wymiary postaw roszczeniowych: roszczeniowość aktywną, bierną i odwetową. Roszczeniowość aktywna wiązała się z wartościami otwartości na zmianę przy jednoczesnym odrzuceniu wartości konserwatywnych (Konformizmu), oraz z wartościami umacniającymi ja (Hedonizm) i z odrzuceniem wartości wykraczających poza ja. Roszczeniowość bierna wiązała się z przywiązaniem do wartości pozaosobistych (Dobroci i Uniwersalizmu), z wartością Podmiotowości (niezgodnie z założeniami) i odrzucaniem wartości Władzy. Roszczeniowość odwetowa wiązała się z odrzucaniem wartości wykraczających poza ja (zwłaszcza Dobroci) i Konformizmu oraz przywiązaniem do wartości umacniających ja (Władza, Hedonizm), otwartości na zmianę (Podmiotowość, Poszukiwanie doznań) oraz Bezpieczeństwa. Wyniki wskazują na odmienne uwarunkowania motywacyjne poszczególnych typów postaw roszczeniowych w zakresie uwzględniania interesu własnego/grupowego oraz w zakresie cenienia wartości konserwatywnych vs otwartości na zmianę.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej