page top

Numer 1/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ wstrętu na uprzedzenia etniczne kobiet i mężczyzn

Edyta Sinacka-Kubik


Streszczenie
Autorka podejmuje zagadnienie roli wstrętu w generowaniu uprzedzeń etnicznych. W przeprowadzonym eksperymencie (za pomocą zmodyfikowanej metody Symulowanego Dążenia - Unikania autorstwa A. Fila - Jankowskiej i K. Jankowskiego) zmierzono dystans psychologiczny wobec osób z wybranych grup etnicznych pod wpływem manipulacji wstrętem, lękiem, smutkiem oraz bodźcami neutralnymi. Wyniki prezentowanych badań wskazują, że wstręt powoduje reakcję odsunięcia od zdjęć przedstawiających twarze osób z wybranych grup etnicznych, a dystans zarejestrowany wobec tych grup pod wpływem wstrętu jest największy w porównaniu z pozostałymi warunkami eksperymentu. Ponadto badania wskazują, że reakcja odsunięcia powstaje tylko wobec członków grupy obcej (dystans wobec 5 wybranych grup etnicznych), natomiast wobec grupy własnej badani nie zmieniają reakcji początkowej (nie zbliżają się ani nie oddalają od zdjęcia przedstawiającego twarze Europejczyków). Okazuje się również, że dystans psychologiczny wobec grup etnicznych posiadających głęboko zakorzeniony negatywny stereotyp w społeczeństwie jest większy niż wobec grup nie posiadających tego stereotypu. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że kobiety, w porównaniu z mężczyznami, z większą surowością dokonują ocen zdjęć osób należących do wybranych grup etnicznych, co przejawia się odsunięciem na większą odległość wobec reprezentantów grupy obcej.

Słowa kluczowe: wstręt, uprzedzenia, różnice płciowe

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej