page top

Numer 1/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Co wzmacnia/osłabia społeczny darwinizm? O roli doświadczeń z ludźmi,  
osobowości, wartości osobistych i przywiązania do wspólnoty

Krystyna Skarżyńska, Piotr RadkiewiczStreszczenie
Artykuł jest wielowątkową analizą psychologicznych źródeł darwinizmu społecznego - syndromu negatywistycznych przekonań na temat natury ludzi i świata społecznego. Celem przedstawionych w nim badań jest eksploracja potencjalnych związków łączących różne sfery życia psychicznego z darwinistycznymi przekonaniami. Autorzy zadają szczegółowe pytania o psychologiczne czynniki powodujące, że ludzie postrzegają świat jako społeczną dżunglę. Wskazują kilka obszarów, w których odnaleźć można szereg istotnych predykatorów darwinizmu społecznego: 1) społeczne doświadczenia jednostki (pozytywne i negatywne doświadczenia z ludźmi, zawody doznane ze strony osób znaczących); 2) trwałe cechy osobowości (ugodowość, otwartość na doświadczenia, twardość umysłowa); 3) wartości osobiste (indywidualizm-kolektywizm, humanizm-materializm, konserwatyzm); i 4) różne formy zakotwiczenia jednostki we wspólnocie narodowej i obywatelskiej (patriotyzm, nacjonalizm, zaangażowanie symboliczne i instrumentalne). W analizach opartych na danych pochodzących z trzech badań sondażowych, autorzy znajdują szereg wyników potwierdzające ich hipotezy dotyczące związków darwinistycznych przekonań z czterema wymienionymi obszarami czynników.

Słowa kluczowe: społeczny darwinizm, negatywistyczne przekonania o świecie społecznym, doświadczenia z ludźmi, osobowość, wartości osobiste, zakotwiczenie we wspólnocie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej