page top

Numer 4/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Socjobiologicznego bajkopisarza do Najwybitniejszego Autorytetu w Dziedzinie 
(psychologii międzykulturowej) o metodach naukowej krytyki i polemiki 
a także o konieczności czytania ze zrozumieniem pokornych uwag kilka

Andrzej Szmajke

Streszczenie
W podręczniku "Kulturowe ramy zachowań społecznych" (2009) Paweł Boski bardzo krytycznie odniósł się do niektórych sformułowań użytych w moich pracach dotyczących anatomicznych wyznaczników atrakcyjności ludzkiej sylwetki (Szmajke, 2004; 2005). Padły zarzuty "bajkopisarstwa", "braku elementarnego krytycyzmu poznawczego" i "buńczuczności". W tej samej pracy, Boski po przeanalizowaniu wyników jednego z krytykowanych eksperymentów (Szmajke, 2004) uznał, że rezultat badania potwierdza (Boskiego) tezę o kobiecości polskiej kultury albowiem przynosi argument za kobiecością kultury polskiej, tym razem w postaci modelowania kształtów ciała mężczyzn według wzorca kobiecego (w Ameryce określone by to zostało mianem "zniewieścienia" (str. 420). W niniejszej polemice wykazuję, że zarzuty Boskiego są bardzo słabo uzasadnione. Wynikają bowiem z widocznych problemów, jakie P. Boski ma z odróżnieniem "wstępu" od "konkluzji" czy "wniosków". Dowodzę też, że tylko problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu lub intelektualna dezynwoltura mogły doprowadzić P. Boskiego do sformułowania tezy głoszącej, że rezultat jednego z moich badań dowodzi, iż u Polek (w przeciwieństwie do Amerykanek) można mówić o "zniewieściałym", "kobiecym" wzorcu atrakcyjności męskiej sylwetki.

Słowa kluczowe: atrakcyjność fizyczna, WHR, SHR, kobiecość polskiej kultury

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej