page top

Numer 4/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dysfunkcja społeczna w schizofrenii z perspektywy poznania społecznego

Marta Rynda, Marta Białecka-Pikul

Streszczenie
Celem artykułu jest pokazanie, jak istotna dla poznania i funkcjonowania społecznego człowieka jest teoria umysłu (inaczej zdolność mentalizowania), czyli zdolność przypisywania sobie i innym nieobserwowalnych stanów wewnętrznych w celu wyjaśniania i przewidywania zachowań. Znaczenie teorii umysłu, uważanej za automatyczną i naturalną zdolność człowieka, można wykazać analizując naturę trudności w zakresie funkcjonowania społecznego obserwowane u osób, które mają problemy z mentalizowaniem, a mianowicie u osób chorujących na schizofrenię. Ukażemy zatem nowe spojrzenia na szeroko rozumianą dysfunkcję społeczną w schizofrenii z perspektywy badań nad teorią umysłu. Tytułem wprowadzenia przedstawimy wybrane współczesne definicje poznania społecznego wskazujące, jak ważnym jego aspektem jest teoria umysłu, aby kolejno omówić, czym jest teoria umysłu i jakie są metody jej badania. Następnie odpowiemy na pytanie, jak dysfunkcję społeczną w schizofrenii można wyjaśniać badając teorię umysłu osób chorych. Analiza wybranych badań nad wglądem w chorobę i efektywnością terapii osób ze schizofrenią ukierunkowanej na rozwój teorii umysłu pozwoli podać kolejne argumenty na rzecz tezy o istotnej roli teorii umysłu w funkcjonowaniu społecznym. W podsumowaniu wskazane zostaną perspektywy przyszłych badań nad poznaniem społecznym.

Słowa kluczowe: schizofrenia, dysfunkcja społeczna, teoria umysłu (mentalizowanie)

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej