page top

Numer 4/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Interpersonalne konsekwencje wybaczenia: Kiedy wybaczenie nie jest 
mile widziane?

Eufrozyna Gruszecka, Jarosław Piotrowski


Streszczenie
Głównym celem badań było sprawdzenie założenia o odmienności znaczenia i interpersonalnych następstw dwóch kontekstów, czy też form wybaczenia. Uczestnicy badań popełniali zaaranżowany błąd niweczący w ich przekonaniu pracę eksperymentatora, który im to wybaczał lub nie i prosił o pomoc lub nie. W badaniu pierwszym osoby otrzymujące wybaczenie "bezwarunkowe" (nieproszone o pomoc) oceniły eksperymentatora jako bardziej sympatycznego niż otrzymujące wybaczenie "warunkowe" (proszone o pomoc). Odwrotnie było w scenariuszu braku wybaczenia. Badanie drugie potwierdziło część przytoczonych wyników i ujawniło poprawę nastroju uczestników w scenariuszu wybaczania "bezwarunkowego", a pogorszenie w scenariuszu wybaczenia "warunkowego". Odwrotnie było w scenariuszu braku wybaczania. Oba badania ujawniły podobieństwo mierzonych następstw wybaczania "bezwarunkowego" oraz braku wybaczenia przy możliwości podjęcia działań rekompensacyjnych oraz przeciwne tym scenariuszom następstwa braku wybaczenia i braku takiej możliwości.

Słowa kluczowe: krzywda, wybaczenie, kara, pomaganie, lubienie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej