page top

Numer 4/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Praca zawodowa, jako obszar realizowania misji społecznej

Agnieszka Czerw, Anna Borkowska


Streszczenie
Artykuł skupia się na fenomenie misji społecznej, a dokładniej na poczuciu misji, które wydaje się być istotną determinantą zarówno wyboru, jak i dalszego funkcjonowania w grupie zawodów pełniących ważną funkcję społeczną. Tekst stanowi próbę zdefiniowania pojęcia misji społecznej odczuwanej w kontekście wykonywanego zawodu. Dokonano porównania zawodów z misją społeczną z, częściej używaną w polskiej terminologii, grupą zawodów pożytku społecznego. W pracy przedstawiono badania przeprowadzone na grupie osób (N=197) pracujących w zawodach z misją społeczną (nauczyciele, służba zdrowia) oraz pracownikach innych zawodów (N=175). W badaniach wykorzystano metodę do pomiaru poczucia misji przez pracowników, opracowaną dla potrzeb tych badań. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że pracownicy w zawodach z misją społeczną charakteryzują się wyższym poziomem misji realizowanej w pracy. Ponadto wykazano, że poczucie misji jest pozytywnie związane z odczuwaną satysfakcją z pracy.

Słowa kluczowe: Misja społeczna, satysfakcja z pracy, funkcjonowanie w zawodzie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej