page top

Numer 2-3/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Analiza przyczynowa poza metodą eksperymentalną. Dwa przykłady 
modeli przyczynowych wykraczających poza schemat eksperymentalny 
(wraz z rozwiązaniami statystycznymi).

Mariusz Trejtowicz, Katarzyna Jaśko


Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie dwóch problemów wnioskowania przyczynowego, w których interesujące problemy teoretyczne wykluczają możliwość ustalenia przyczynowości w oparciu o skuteczność manipulacji realizowanej w ramach schematu eksperymentalnego. Pierwszy problem dotyczy analizy procesu przyczynowego, którego znanym w psychologii przykładem jest analiza mediacji. W kontekście analizy procesu przyczynowego szczególny nacisk położony jest na analizę interpretacji efektów bezpośrednich, całkowitych oraz pośrednich w wynikach Modelu Równań Strukturalnych Drugi problem odnosi się do przyczynowego uwikłania zmiennej zależnej we własny model wyjaśniający. Oszacowanie parametrów modelu przyczynowego możliwe jest z wykorzystaniem Mieszanego Modelu Liniowego.

Słowa kluczowe: przyczynowość, modelowanie przyczynowe, analiza procesu przyczynowego, analiza mediacji, modelowanie równań strukturalnych, Mieszany Model Liniowy, statystyka, metodologia

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej