page top

Numer 2-3/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Schemat powtarzanych pomiarów w ujęciu analizy wielopoziomowej - 
hierarchiczny model liniowy jako alternatywa dla analizy wariancji 
z powtarzanym pomiarem

Piotr Zieliński

Streszczenie
Plany z powtarzanymi pomiarami to często stosowany schemat badawczy, mający w niektórych sytuacjach znaczną przewagę w stosunku do badań w planie grup niezależnych. Najczęściej stosowaną metodą analizy danych z powtarzanych pomiarów jest jednozmiennowa analiza wariancji (ANOVA) w tzw. modelu efektów mieszanych. Analiza ta oparta jest jednak na ścisłych założeniach, które nie zawsze mogą być spełnione. Niniejszy tekst prezentuje możliwość analizy powtarzanych pomiarów w oparciu o hierarchiczny model liniowy - metodę cechującą się bardziej liberalnymi założeniami i większą elastycznością w modelowaniu danych. Dwa opisane w tekście przykłady pokazują, że w prostych planach badawczych wyniki uzyskane w ramach analizy wariancji i hierarchicznego modelu liniowego są niemal identyczne, zaś w sytuacjach bardziej złożonych hierarchiczny model liniowy umożliwia przeprowadzenie trafniejszej analizy niż ANOVA.

Słowa kluczowe: plany z powtarzanym pomiarem; hierarchiczny model liniowy; analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej