page top

Numer 2-3/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych?
Możliwości zastosowania analizy supresji w psychologii społecznej

Aleksandra Cichocka, Michał Bilewicz


Streszczenie
Artykuł podejmuje temat efektów supresyjnych, które w ostatnich latach coraz częściej opisywane są w literaturze z psychologii społecznej. Supresja zachodzi wtedy, gdy zmienna pośrednicząca podwyższa własności predykcyjne zmiennej niezależnej na zmienną zależną. Dzięki temu pozwala m.in. ująć w ramy analiz statystycznych wszelkiego rodzaju teorie procesów przeciwstawnych, które pojawiają się nie tylko w psychologii motywacji, lecz również w wielu innych obszarach psychologii społecznej. W artykule przedstawiono na przykładzie najnowszych badań z obszaru psychologii społecznej i osobowości trzy rodzaje supresji (tradycyjną, sieciową i kooperatywną) wraz z możliwością ich zastosowania w praktyce badawczej). Artykuł zamyka przykładowa analiza supresji przeprowadzona na sztucznie wygenerowanym zbiorze danych w celu zapoznania czytelnika z praktycznym zastosowaniem tego rodzaju analizy.

Słowa kluczowe: efekt supresji, mediacja, moderacja, bootstraping, procesy przeciwstawne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej