page top

Numer 2-3/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ciągłych

Tytus Sosnowski


Streszczenie
Artykuł poświecony jest analizie interakcji zmiennych kategorialnych i ciągłych. Pierwsza część pracy omawia analizę interakcję zmiennych kategorialnych przy użyciu analizy wariancji (analysis of variance - ANOVA) i wielokrotnej (wielorakiej) analizy regresji (multiple regression analysis - MR), druga część - analizę interakcji zmiennej kategorialnej i ciągłej przy użyciu MR, trzecia część zaś - analizę interakcji zmiennych ciągłych przy użyciu MR wraz z analizą danych scentrowanych. Każda część pracy zilustrowana została analizą przykładowych (fikcyjnych) danych liczbowych, przeprowadzoną przy użyciu pakietu statystycznego SPSS i, częściowo, pakietu STATISTICA. Dla uproszczenia problemu, rozważania teoretyczne i analizę danych liczbowych ograniczono do modeli z dwiema zmiennymi niezależnymi.

Słowa kluczowe: analiza wariancji, interakcja, wielokrotna analiza regresji, zmienna ciągła, zmienna kategorialna.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej