page top

Numer 2-3/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Analizy dyskryminacyjna. Podstawowe założenia i zastosowania 
w badaniach społecznych

Piotr Radkiewicz


Streszczenie
Artykuł jest poświęcony analizie dyskryminacyjnej - metodzie pozwalającej badać różnice pomiędzy grupami obiektów (dwiema lub więcej), w oparciu o zbiór wybranych zmiennych niezależnych (predyktorów). Można ją efektywnie stosować w wielu dziedzinach nauki i praktyki społecznej (psychologia, socjologia, politologia, ekonomia, prawo). Otrzymana w oparciu o model analizy dyskryminacyjnej liniowa kombinacja zmiennych niezależnych służy jako kryterium przyporządkowywania obserwacji do grup. Informacje, których nośnikami są zmienne niezależne (predyktory) zapisywane są w postaci syntetycznej jako wyniki funkcji dyskryminacyjnej. Analiza dyskryminacyjna może mieć dwa cele: dyskryminację (separacja) i klasyfikację (alokacja). W pierwszej sytuacji badacz stara się wyjaśnić przyczyny różnic pomiędzy grupami obiektów wykorzystując ich charakterystyki dostępne w postaci zmiennych "dyskryminujących". W drugiej, koncentrując się na klasyfikacji, znajduje równanie matematyczne łączące grupowe charakterystyki obiektów w taki sposób, że pozwala to efektywnie przewidywać przynależność grupową obiektów, dla których nie jest ona znana. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części przedstawię ogólną charakterystykę modelu analizy dyskryminacyjnej, w drugiej dwa empiryczne przykłady jej zastosowania - dla dwóch i dla czterech grup obserwacji.

Słowa kluczowe: analiza dyskryminacyjna, zmienna grupująca, liniowa funkcja dyskryminacyjna, centroidy grupowe, klasyfikacja, obserwowana i przewidywana przynależność grupowa

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej