page top

Numer 1/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej

Bogdan Wojciszke, Monika A. Szlendak


Streszczenie
W oparciu o idee Bakana (1966) i Helgeson (2003) skonstruowaliśmy polskojęzyczne skale do pomiaru orientacji sprawczej (definiowanej jako koncentracja na sobie i własnych celach), orientacji wspólnotowej (definiowanej jako koncentracja na innych ludziach i relacjach interpersonalnych), sprawczości niepohamowanej (nadmierna koncentracja na własnym JA połączona z ignorowaniem relacji społecznych) oraz wspólnotowości niepohamowanej (nadmierna koncentracja na innych połączona z ignorowaniem własnej sprawczości). Przytaczamy wyniki trzech badań przekonujących o rzetelności i trafności tych skal. Kobiety ujawniają silniejszą wspólnotowość i wspólnotowość niepohamowaną niż mężczyźni, natomiast mężczyźni ujawniają silniejszą sprawczość i sprawczość niepohamowaną niż kobiety. Owe stosunkowo niewielkie różnice ulegały znacznemu nasileniu po nieinwazyjnej aktywizacji stereotypu kobiecości u kobiet oraz stereotypu męskości u mężczyzn.

Słowa kluczowe: orientacja sprawcza, orientacja wspólnotowa, sprawczość niepohamowana, wspólnotowość niepohamowana

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej