page top

Numer 1/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach międzypłciowych:
Znaczenie inteligencji emocjonalnej i lęku

Anna Siwy-Hudowska, Anna Kieszkowska-Grudny


Streszczenie
Wstęp: Makiawelizm (Mach), to zespół cech wyrażony poprzez brak empatii, brak troski o innych, instrumentalne traktowanie innych i ograniczoną moralność. Inteligencja emocjonalna (IE) obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kontrolowania i kierowania nimi, umiejętność samomotywacji, a także empatię i umiejętności społeczne. Lęk, to stan psychiczny związany z poczuciem zagrożenia, w sytuacji gdy nie możemy tego zagrożenia namacalnie określić. Cel: Celem badania było sprawdzenie, czy istnieją różnice międzypłciowe w zakresie poziomu makiawelizmu i jego czynników: cynizmu, niemoralności, pochlebstwa i oszustwa oraz odpowiedź na pytanie o rolę inteligencji emocjonalnej i cechy lęku w różnicowaniu poziomu makiawelizmu. Grupa i narzędzia: W badaniu uczestniczyło 114 mężczyzn i 137 kobiet w wieku od 18 do 69 lat. Badanie miało charakter kwestionariuszowy. Wykorzystano: Skalę MACH IV, Kwestionariusz do Badania Inteligencji Emocjonalnej i Kwestionariusz STAI. Wyniki: Badanie potwierdziło wcześniejsze doniesienia, iż makiawelizm jest wyższy u mężczyzn niż u kobiet (skala ogólna i podskale, za wyjątkiem podskali oszustwo). Wykazano również, że wysoki poziom makiawelizmu idzie w parze z niską inteligencją emocjonalną oraz wysokim poziomem lęku., a wysoki cynizm, oszustwo i niemoralność towarzyszy niskiej umiejętności kierowania własnymi emocjami. Ponadto zanotowano występowanie interakcji między płcią i wymiarami IE: poziom cynizmu wyższy jest u mężczyzn niż u kobiet, o ile jednocześnie mają oni niską umiejętność motywowania się i empatii, natomiast w przypadku niemoralności podobna zależność występuje w odniesieniu do wysokiej umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Dowiedziono również, że lęk niezależnie od płci jest dodatnio związany ze wszystkimi czynnikami makiawelicznymi.

Słowa kluczowe: makiawelizm, cecha lęku, inteligencja emocjonalna, różnice międzypłciowe

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej