page top

Numer 4/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Znaczenie zdania a znaczenie implikowane; komunikacyjno-semantyczne aspekty 
odbioru wypowiedzi z negacją zdaniową i performatywną


Józef Maciuszek
Instytut Psychologii Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński


Streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza semantycznych relacji między negacją zdaniową, negacją performatywną i twierdzeniami w odniesieniu do wypowiedzi, które w teorii aktów mowy określone są jako przedstawienia (stwierdzenia). Prezentowane badania ukazują sposób interpretacji wypowiedzi w zależności od jej formy (twierdzenia, przeczenia), znaku afektywnego i czynników kontekstualnych (rodzaju oczekiwań wobec komentowanych wydarzeń i rodzaju relacji między nadawcą a odbiorcą). W eksperymencie 1 badano interpretację wypowiedzi w postaci twierdzenia lub negacji zdaniowej, w eksperymencie 2 wykorzystano czasownik performatywny oraz włączono jeszcze jedną formę wypowiedzi; negację performatywną. Uzyskane wyniki potwierdzają założenia modelu wnioskowania konwersacyjnego o wpływie kontekstu na interpretację komunikatu. Uzyskane wyniki wskazują na relacje znaczeniowe między twierdzeniami, negacją zdaniową i negacją performatywną, które zmieniają się w zależności od znaczenia afektywnego komunikatu oraz czynników kontekstualnych.

Słowa kluczowe: negacja performatywna, negacja zdaniowa, uprzejmość werbalna, znaczenie zdania, znaczenie wypowiedzi

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej