page top

Numer 4/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą

Mariola Łaguna
Instytut Psychologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski


Streszczenie
Prezentowane badania dotyczą roli przekonań o sobie: przekonania o własnej skuteczności, samooceny, nadziei i optymizmu w procesie planowania podjęcia pracy za granicą u studentów. Poszukiwanie pracy poza krajem potraktowane zostało jako proces realizacji celu i wyjaśniane za pomocą teorii zachowań celowych. Początkowe etapy tego procesu to ocena celu, formułowanie intencji wyjazdu oraz planowanie działań. Dane zebrane zostały od 196 studentów ostatniego roku studiów. Ich analiza z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych pokazała, że istotną rolę w tym procesie odgrywają przekonanie o własnej skuteczności, samoocena oraz nadzieja na osiągnięcie sukcesu.

Słowa kluczowe: migracja, cele, samoocena, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja, optymizm

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej