page top

Numer 4/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Co się stanie, gdy mi pomożesz? - Spojrzenie międzykulturowe na
wzajemność pośrednią

Małgorzata Szcześniak, Agnieszka A. Nieznańska
Pontificia Facolta di Scienze dell'Educazione, Auxilium
Rzym


Streszczenie
Najbardziej podstawowe pytania, dotyczące ludzkich reakcji na życzliwość lub zachowania pomocne innych osób, koncentrują się wokół tematów związanych z wdzięcznością, docenieniem lub wzajemnością bezpośrednią (Jeśli ci pomogę, ty pomożesz mi). Jednak, teoretyczne i eksperymentalne poszukiwania wskazują na to, że wzajemność pośrednia (Jeśli ci pomogę, ktoś inny pomoże mnie; Jeśli ty mi pomożesz, ja pomogę komuś innemu) także znajduje swoje miejsce w szerokiej gamie relacji międzyosobowych. Artykuł ma na celu zbadanie tematyki wzajemności pośredniej, szczególnie w jej "oddolnej" formie, z perspektywy kulturowej. Badanie było przeprowadzone na grupie 294 uczestników (98 studentów z Indii, 98 z Polski i 98 z Włoch).

Słowa kluczowe: kultura, wzajemność pośrednia, wzajemność odgórna, wzajemność oddolna, Indie, Polska, Włochy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej