page top

Numer 4/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Moralność i sprawność jako wymiary postrzegania społecznego

Iwona Wilmowska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie wiedzy zgromadzonej na temat moralności i sprawności jako wymiarów postrzegania społecznego. Wychodząc od wytłumaczenia, dlaczego właśnie te dwa wymiary odgrywają tak dużą rolę w procesie postrzegania innych ludzi, postaram się wyjaśnić różnice we wzorcach wnioskowania o moralności i sprawności, nawiązując do perspektyw aktora i obserwatora. Następnie przytoczę kilka prac ukazujących determinanty i konsekwencje moralnościowego postrzegania świata. Na końcową część niniejszej pracy składa się opis szeregu badań, w których moralność i sprawność zostały przedstawione jako wymiary postrzegania grup.

Słowa kluczowe: Moralność, sprawność, ciepło, efekt negatywności, efekt pozytywności, stereotypy, postrzeganie grup

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej