page top

Numer 3/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej

Katarzyna Cantarero
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz 
Instytut Psychologii Polskiej Akademii NaukStreszczenie
Celem tego artykułu jest przybliżenie perspektywy komunikacji interpersonalnej w analizowaniu kłamstwa i jego wykrywania. Teoria Interpersonalnego Oszustwa wyjaśnia jakim zmianom ulegać może interakcja w trakcie oszukiwania oraz jakie konsekwencje dla powodzenia kłamstwa mają działania podejmowane przez oszusta i oszukiwanego. Opisane zostają kolejno następujące czynniki wpływające na zwiększenie skuteczności w wykrywaniu kłamstwa w komunikacji interpersonalnej: interaktywność, moment podejmowania decyzji, bezpośredniość, obserwacja/uczestniczenie, modalność, tendencyjność ocen, podejrzliwość, powtarzanie przesłuchań oraz wykorzystanie dowodów. Dane dotyczące wykrywania kłamstwa w interakcji opierają się również na strategiach wykorzystywanych w celu dojścia do prawdy. Przedstawione zostają praktyczne implikacje dla wykrywania kłamstwa w komunikacji interpersonalnej oraz możliwe dalsze obszary badań wynikające z przyjętej perspektywy badawczej.

Słowa kluczowe: Wykrywanie kłamstwa; Teoria Interpersonalnego Oszustwa; strategie ukierunkowane na uzyskanie prawdy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej