page top

Numer 3/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. 
Alienacja czy autorytaryzm

Krzysztof Korzeniowski
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk


Streszczenie
Celem tego opracowania jest sprawdzenie, czy różne postacie myślenia spiskowego mogą być wyjaśniane "dwutorowo", czy z jednej strony są mogą być traktowane jako konsekwencja alienacji (stanu politycznej bezradności i wyobcowania), a z drugiej, jako forma ekspresji mentalności autorytarnej. Badano cztery formy myślenia spiskowego: ksenofobię, paranoję polityczną, stereotyp spiskowy i antysemityzm. Wyniki analiz regresji wielokrotnej wskazują, że alienacja i autorytaryzm stanowią niezależne predyktory wszystkich czterech form myślenia spiskowego. Potwierdzona została dwutorowa geneza myślenia spiskowego. Po pierwsze, może być ono traktowane jako forma adaptacji do stanu bezradności oraz wyobcowania z rzeczywistości społeczno-politycznej. Po drugie, myślenie spiskowe pojawia się, jako konsekwencja mentalności autorytarnej. Wyniki sugerują, że badane formy myślenia spiskowego mają wspólne jądro.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej