page top

Numer 3/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Sekret zmarnowanego czasu - 
dynamika budowania współdzielonej rzeczywistości w negocjacjach

Łukasz Jochemczyk
Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Nowak
Wydział Psychologii, Uniwersytet WarszawskiStreszczenie
Uważa się, że podczas ostatnich 20 procent czasu negocjacji dokonywanych jest 80 procent wszystkich ustępstw, a podczas pierwszych 80 procent czasu rozmów negocjatorzy marnują czas. Przeprowadzono analizy 19 negocjacyjnych gier symulacyjnych i dokonano analizy dynamiki procesu negocjacji. Analizy przeprowadzono za pomocą modelu Dynamicznych Sieci Negocjacji (DSN). Otrzymane wyniki dowodzą, że w trakcie początkowych etapach negocjacji zachodzą procesy kluczowe dla kształtu końcowego porozumienia.

Słowa kluczowe: dynamika negocjacji, Dynamiczne Sieci Negocjacji, Negocjacje, Konflikt, komunikacja, psychologia społeczna, sieci semantyczne, układy złożone

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej