page top

Numer 1-2/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Uwagi o przydatności porównań historycznych w psychologii społecznej

Maciej Dymkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we WrocławiuStreszczenie
Przydatność porównań historycznych w psychologii społecznej jest ograniczona, ponieważ wykluczają one eksperymentalne testowanie hipotez, jak też z powodu zazwyczaj niewystarczającej wiarygodności wykorzystywanych źródeł historycznej oraz niereprezentatywności ukazywanych w nich przypadków dla danego okresu (epoki). Porównań takich używa się do osiągania różnych celów, jednak przede wszystkim służą, jako uzupełnienie porównań międzykulturowych, do szacowania uniwersalności teorii. Należy zapewnić duże zróżnicowanie uwzględnianych kontekstów historycznych; jeśli to możliwe, porównywane przypadki trzeba czerpać z rozmaitych względnie izolowanych systemów zjawisk.

Słowa kluczowe: kontekst, porównanie historyczne, system względnie izolowany, uniwersalność teorii

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej