page top

Numer 1-2/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) - 
wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa

Rafał Styła
Wydział  Psychologii UW


Streszczenie
Indywidualny kapitał społeczny to zbiór zasobów, jakie dana jednostka może zdobyć we własnej siatce społecznej. Artykuł ten przedstawia propozycje narzędzia, które mierzy ten konstrukt teoretyczny. Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) powstał na bazie propozycji pomiaru kapitału społecznego nazywanego generatorem zasobów zaproponowany przez Toma Snijdersa (1999; Van der Gaag, Snijders, 2004). Badanie walidacyjne zostało przeprowadzone na grupie 120 studentów. Narzędzie to powstało w dwóch wersjach. KPIKS-60 zawiera 60 pozycji testowych, natomiast KPIKS-20 jest jego skróconą wersją zawierającą 20 pytań. Obie wersje tego narzędzia wykazują wysoką rzetelność (powyżej 0,8 wyliczana według wzoru Spearmana-Browna) oraz umiarkowaną trafność. KPIKS jest wstępną propozycją narzędzia. Wymaga on rozszerzonych badań, w tym przede wszystkim dalszej analizy trafności narzędzia oraz stworzenie norm wykraczających poza grupę studentów.

Słowa kluczowe: indywidualny kapitał społeczny, kwestionariuszowe metody badania, psychologia społeczna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej