page top

numer 1-2/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym 
- mechanizm wzajemnego wzmacniania?

Katarzyna Growiec
Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski


Streszczenie
Artykuł prezentuje empiryczny dowód na to, że występuje związek polegający na wzajemnym wzmacnianiu się między typem sieci społecznych a zaufaniem społecznym. Posługując się danymi Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 2002 oraz danymi panelowymi Diagnozy społecznej 2003-2007, zostało pokazane, że występuje pozytywna zależność pomiędzy sieciami społecznymi (pomostowymi) a zgeneralizowanym zaufaniem do ludzi. Osoby, których sieci kontaktów społecznych zawierają wielu znajomych i przyjaciół (sieci społeczne pomostowe) są bardziej ufne, niż te, których sieci kontaktów składają się głównie z członków rodziny (sieci społeczne wiążące). Co więcej, zgeneralizowane zaufanie do innych ludzi jest warunkiem koniecznym, aby utrzymywać kontakty z osobami spoza rodziny. Związek między typem sieci społecznej a zaufaniem społeczny sugeruje potencjalną trudność zmiany jednego bez zmiany drugiego tzn. zmiana poziomu zaufania społecznego pociąga ze sobą konsekwencję dla sieci społecznej jednostki - i na odwrót. Wyniki te są szczególnie ważne z punktu widzenia Polski jako kraju post-socjalistycznego, w którym buduje się społeczeństwo obywatelskie. Pokazuje bowiem, że typowy dla Polski typ sieci społecznej wiążącej i towarzyszący mu niski poziom zaufania społecznego stanowią realną przeszkodę na drodze do jego budowania.

Słowa kluczowe: sieci społeczne, kapitał pomostowy, kapitał wiążący, zaufanie społeczne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej