page top

Numer 1-2/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kapitał społeczny tworzony przez przedsiębiorców społecznych 
i specyficzne cechy osobowości umożliwiające ten proces

Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak, Agata Zabłocka-Bursa
Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet WarszawskiStreszczenie
Przedsiębiorcy społeczni dzięki nowatorskiemu podejściu i znacznej pasji odnoszą sukcesy w rozwiązywaniu trudnych i palących problemów społecznych. Hipotezą stawianą w tej pracy jest, że swoje cele osiągają poprzez budowanie kapitału społecznego, a ponadto - że posiadają specyficzne cechy osobowości, które umożliwiają budowanie kapitału społecznego. Budowanie kapitału społecznego było badane w dwóch grupach: przedsiębiorców społecznych i działaczy społecznych przy użyciu kwestionariusza porównującego preferowane metody pracy z grupami. Wyodrębniono także siedem cech osobowości istotnych dla budowania kapitału społecznego i porównano ich występowanie u przedsiębiorców społecznych i działaczy społecznych, a także - w reprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego. Wyniki pokazują, że przedsiębiorcy społeczni oraz działacze społeczni różnią się pod względem badanych siedmiu cech osobowości w sposób istotny od przeciętnej polskiej, a ponadto, że pod względem dwóch z tych cech przedsiębiorcy społeczni różnią się od działaczy społecznych. Zarówno przedsiębiorcy jak i działacze społeczni używają metod budujących kapitał społeczny, jednakże przedsiębiorcy społeczni unikają stosowania metod, które nie prowadzą do budowania kapitału społecznego w odróżnieniu od działaczy społecznych, którzy takich metod swobodnie używają.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, kapitał społeczny, zmiana społeczna, Ashoka, działacze społeczni

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej